גיליון 16 אוקטובר 2018
המכללה האקדמית צפת: הושלם המעבר האקדמי מחסות אוניברסיטת בר אילן למכללת צפת העצמאית

בוגרי המכללה בטקס הענקת תארים

שנת הלימודים האקדמית תשע"ט נפתחה באוקטובר 2018 במכללה האקדמית צפת עם 11 תכניות לימוד לתואר ראשון ותוכנית אחת בסיעוד לתואר שני. בכך הושלם המעבר האקדמי מחסות אוניברסיטת בר אילן למכללה אקדמית עצמאית. בניגוד לתחזיות, מספר הסטודנטים במכללה לא פחת אלא גדל והוא עומד היום על 2,669 סטודנטים המהווה גידול של כ2.5% מהשנה שעברה. במפגש המרצים לקראת תחילת שנת הלימודים נפרדה המכללה בטקס מרגש מפרופ' משה אורפלי, שכיהן כראש האקדמי האחרון בתוכניות  שבחסות בר אילן במכללה. 

בכך הסתיים תהליך המתוכנן, מחושב ומעמיק, שארך כ-10 שנים של הניתוק האקדמי מתוכניות הלימוד האקדמיות לתואר ראשון, שפעלו במכללה בחסות אוניברסיטת בר אילן עוד משנת 1968. התהליך החל לפני כעשר שנים עם החלטת המועצה להשכלה גבוהה על המעבר של כלל המכללות הציבוריות מתוקצבות מחסות אוניברסיטאות האם, למכללות עצמאיות המתמחות כל אחת בתחום לימודים ודיסציפלינארי שונה.

מנתוני המל"ג והלמ"ס שנבחנו בתקופת זו שחלה בין השנים תש"ע (2009/10)  לתשע"ח (2017/18) מספר הסטודנטים לתואר ראשון במכללה האקדמית צפת, גדל בכ-52 אחוז והוא מהווה את הגידול הרב ביותר במספר הסטודנטים, בהשוואה לכלל המכללות הציבוריות בארץ.

עוד עולה, כי מספר הסטודנטים לתואר ראשון בכל המכללות הציבוריות, 20 במספר, גדל  ב-10 אחוז מ-51,253 ל-56,453 בסה"כ  כ-5,200 סטודנטים. באותה תקופה מספר הסטודנטים במכללה האקדמית צפת גדל מ-2,012 ל-2,607, גידול של 591 סטודנטים, צמיחה של כ-29.5 אחוז. הגידול במכללה האקדמית צפת מהווה  כ-11 אחוז מכלל הגידול  של הסטודנטים לתואר ראשון בכל המכללות הציבוריות בארץ בתקופה של 8 שנים.

שמואל הר נוי, מנכ"ל המכללה: "ההישג בגידול במספרם של הסטודנטים הוא פרי מאמץ משותף ומתמשך של הנהלת המכללה ועובדיה, בהובלת מערך השיווק בראשותה של יאנה מלניקוב מנהלת השיווק וצוותה, ושל עובדי המינהל האקדמי בהובלתו של שי סרוגו סמנכ"ל אקדמי, שפועלים למיצוי ומתן מענה לחסמים בקרב הסטודנטים שלומדים".

יצוין, כי גידול משמעותי זה חל בתקופה קריטית בה התרחש הניתוק ההדרגתי של המכללה מתוכניות הלימוד שבחסות אוניברסיטת בר אילן ויציאתה של המכללה לעצמאות אקדמית.