גיליון 16 אוקטובר 2018
ד"ר יעלה טומסיס בכנס "גניקולוגיה ומיילדות" בשוויץ על חווית המשבר בקרב אימהות לילד ראשון

ד''ר יעלה תומסיס בכנס בשוויץ

"חוויית המשבר בקרב אימהות לילד ראשון: הקשר למוכנות להורות ולסגנונות התמודדות" היה נושא הרצאתה של ד"ר יעלה טומסיס, מרצה בחוגים לסיעוד ולעבודה סוציאלית במכללה האקדמית צפת, בכנס גניקולוגיה ומיילדות The 5th conference of Gynecology and Obstetrics  שהתקיים בציריך שבשוויץ.

הכנס עסק בנושאים מגוונים מתחומי הגניקולוגיה והמיילדות ואירח רופאים גניקולוגים ואנשי מקצוע מכל רחבי העולם, שהרצו בתחומים שונים כדוגמת הגנטיקה, חקר הסרטן, חקר הכאב, בריאות הנפש וניהול סיכונים.

הרצאתה של ד"ר יעלה טומסיס מבוססת על תוצאות מחקרה שמטרתו הערכת השכיחות של חוויית המשבר והגורמים האישיים הקשורים בה, בקרב נשים לאחר לידה ראשונה.

ד"ר יעלה טומסיס: "הרקע למחקר היא תופעה המתרחשת לאחר לידת ילד, במהלכה עלולים להופיע קשיים רגשיים אשר גורמים לדחק ומצוקה בקרב האם הטריה ובני משפחתה. חוויית המשבר מוגדרת כמצב בו דרכי ההתמודדות המוכרות לאדם כושלות, דבר היוצר חוסר איזון  נפשי. המשבר מלווה בתחושות של ייאוש, חוסר אונים, דחק ופחד. חוויית המשבר איננה מצב פתולוגי, אלא חלק נורמלי מהסתגלות לשינויים, אם כי היא עלולה להיות מלווה בתופעות פתולוגיות כדיכאון וחרדה.

"באוכלוסיית המחקר נכללו נשים לאחר לידה ראשונה, אשר ילדו תינוק יחיד, בריא ובמועד. הנשים גויסו במחלקות היולדות של שני בתי חולים בצפון הארץ מיד לאחר הלידה, ומילאו את שאלונים במהלך השבועות 6-8 לאחר הלידה. המשתתפות מילאו את השאלונים הבאים: שאלון דמוגרפי, שאלון החווייה הנתפסת של הלידה, שאלון שימור משאבים, שאלון מוכנות נתפסת להורות ושאלון חוויית המשבר.

"ממצאי המחקר העלו כי במדגם נכללו 188 נשים אשר מילאו את שאלוני המחקר במלואם. נמצא כי 85 (45%) מן המשתתפות דיווחו על חווית משבר בינונית עד חמורה.  הממוצע הכללי של חוויית המשבר היה 2.82 (S.D. 0.92 ). במודל רגרסיה נמצא כי 34% מן השונות בחומרת חוויית המשבר הוסברה על ידי חוסר מוכנות להורות, דרכי התמודדות של רומינציה והאשמת אחרים ותחושה של אבדן משאבים בעקבות הלידה והאימהות. היבטים דמוגרפיים כגון גיל, דת, מצב סוציואקונומי ורמת השכלה לא נמצאו כקשורים בחוויית המשבר.

"מסקנות המחקר מצביעות על כך שהכנה רגשית ופרקטית להורות על ידי קורסים ייעודיים עשויה להפחית את רמות הדחק ואת חוויית המשבר במהלך המעבר לאימהות. בנוסף, חוויית המשבר לאחר לידה הינה תופעה סובייקטיבית הקשורה בגורמים אישיותיים, ופחות בהיבטים דמוגרפיים ואובייקטיביים".