גיליון 16 אוקטובר 2018
ד"ר יוסי כורזים בכנס בין-לאומי בעבודה סוציאלית - חינוך ופיתוח חברתי בדבלין אירלנד

ד''ר יוסי כורזים

הכנס הבינלאומי בעבודה סוציאלית שהתקיים השנה בדבלין אירלנד, עסק "בסביבות וקהילות ברות קיימא – פתרונות אנושיים בחברות מתפתחות". בכנס השתתף ד"ר יוסי כורזים, מרצה בכיר בחוג לעבודה סוציאלית  במכללה האקדמית צפת.

הכנס כלל מגוון נושאים בתחומי הקיימות, כגון: יעדי האו"ם ותפקידי העובדים הסוציאליים בתחום; נושאי איכות חיים ועוני; פרקטיקות מבוססות יחסי אנוש וראיות; חיזוק מערכות החינוך כמענה מיטבי לצרכים של קהילות; הפליה והדרה חברתית; פיתוח קהילתי ויזמות חברתית; בריאות, בריאות הנפש ומוגבלויות; קונפליקט, אלימות, הגירה וסחר בבני אדם; קידום המעורבות של צרכני שירותים חברתיים; זכויות של משפחות וילדים, ושימוש אתי בטכנולוגיות מידע במערכות אנוש.

בכנס השתתף ד"ר יוסי כורזים, מרצה בכיר בחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית צפת. נושא הרצאתו בכנס היה: "מה קורה כשהקהילה נעדרת משיתופי פעולה בין-תחומיים".
ד"ר יוסי כורזים: "שיתופם של לקוחות, של תושבים ושל פעילים קהילתיים הנם נושאים קרובים, בהם יחידים וקבוצות משתתפים בתהליכי קבלת החלטות בנושאי איכות חייהם בקהילה. נושא זה הנו בעל חשיבות רבה לעובדים סוציאליים בעלי ראיית מאקרו, למדעני החברה ולאנשי מקצוע נוספים החיים במדינות דמוקרטיות. מושגים כגון העצמה, מעורבות והשתתפות, מהווים אבני ייסוד בתהליכי השיתוף, אשר כוללים אנשים המושפעים על-ידי בעיה חברתית-קהילתית מוגדרת.

"המחקר שלנו התמקד באירוע היפותטי של סוגית בריאות קהילתית מורכבת ונדונה ב- 12 קבוצות דיאלוג חד ורב-תחומיות, על-ידי 50 אנשי מקצוע מנוסים, אשר הגיעו משישה תחומי ידע: עבודה סוציאלית, סיעוד, רפואה, בריאות הציבור, משפטים ופסיכולוגיה. הם התבקשו להגדיר את הבעיה הקהילתית באירוע שהוצג להם; את יעדי ואת אסטרטגיות ההתערבות; את מדדי ההצלחה ואת הפרופסיות והארגונים שיש לשתף בתהליך. למרות שנציגי הקהילה לא הוזמנו לשבת מסביב לשולחנות העגולים, כל אחד מקבוצות הדיאלוג המקצועיות התייחס למושג קהילה באופן ספונטאני, אם כי בשילובים שונים לגבי: 1) הגדרת המשמעות של הקהילה – "מי?", 2) הסיבות לחשיבות ההתערבות – "למה?", 3) אסטרטגיות השיתוף – "איך?", 4) שלבי השיתוף – "מתי?" ו- 5) אינטנסיביות השיתוף – "מה?"

"המשתתפים הציגו מגוון דעות רחב לגבי המושג "קהילה", אשר נתפס כמושג מורכב. רובם התמקדו ב"מי" וב"איך" ובשאלות של ייצוג ויחסי כוח. דעות אלה חייבו אותנו לבחון מחדש את הבסיס התיאורטי והפרקטי של שיתוף הלקוחות, התושבים ופעילי הקהילה בחברות דמוקרטיות, המבקשת להגביר את המעורבות האזרחית של התושבים".  

הנושא הוצג בפוסטר, בשותפות עם דר' מרתה גרסיה ופרופ' טרי מזרחי מארה"ב, על בסיס מחקר משותף בנדון.