גיליון 16 אוקטובר 2018
"התנועה הרפורמית בישראל" – ספרו החדש של ד"ר ניקולא יוזגוף-אורבך

ד''ר ניקולא יוזגוף-אורבך

לאחרונה יצא לאור ספרו החדש של ד"ר ניקולא יוזגוף-אורבך "התנועה הרפורמית בישראל". הספר זכה לביקורות מהללות בעיתון הארץ ובתנועה הרפורמית, והוא מופיע למעלה מ- 10 חודשים על מדפסי הספרים המועדפים 'בצומת ספרים' בקטגורית ספרי יהדות. בקרוב תצא המהדורה שניה  של הספר. זהו ספרו הרביעי בתחום האקדמיה ועשירי כולל ספריו בתחומיי השירה והמחזאות. בימים אלה מסיים ד"ר אורבך את כתיבת ספרו החדש "גן העצמאות בתל אביב בראי הספרות" שיצא בקרוב לאור.

התנועה הרפורמית בישראל עברה כברת דרך ארוכה מאז חרטה על דגלהּ תפיסות אנטי-ציוניות רדיקליות ועד לתקופה שבה נסוגה מתפיסות אלו, אימצה את הרעיון הציוני וביקשה להשתלב במרחב הציבורי הישראלי ולהשפיע עליו. במהלך דרך ארוכה זו, שנמשכה כ-200 שנה, גינתה התנועה הרפורמית רחשי חיבה לעברית ולציון, ולאחר מספר שנים היללה אותם ונאבקה למען הגשמתם. למן שנת 1958 ועד שנת 2017 ייסדו הרפורמים במדינת ישראל כ-50 קהילות רפורמיות וגרעינים קהילתיים המאוגדים כיום תחת התנועה הרפורמית הישראלית, אשר אליה הם משתייכים ועמה הם מזדהים. בספר מוצגת לראשונה ייחודיותה הגיאוגרפית-דמוגרפית וההיסטורית, כמו גם זהותה של התנועה ליהדות מתקדמת (התנועה הרפורמית) למן הגעתה לישראל עם ראשוני העולים מגרמניה בשנות ה-30 של המאה ה-20 ועד שנת 2017.


ד"ר ניקולא יוזגוף-אורבך מסר, כי הספר  מבוסס על מחקר בן חמש שנים שבמהלכו נחקרה היהדות הרפורמית בישראל בשאיפה לאפיין ולהבין את מורכבות זהותה הדתית-חברתית ואת מאפייניה הגאו-דמוגרפיים. כמו כן, מוצעות בספר הערכות חדשות ביחס לגודלה ולמספר חבריה של התנועה הרפורמית בישראל באמצעות העמדת מספר שיטות חישוב חדשות המבוססות על שיטות חקירה סטטיסטיות ועל איגום ועיבוד נתוני הקהילות השונות. תכלית הספר להתמודד ולהתעמת עם מספר סוגיות מרחביות, דמוגרפיות, סוציולוגיות והיסטוריות הקשורות בתנועה הרפורמית בישראל, אשר עשויות לשפוך אור על התפתחותה ועל מקומה במרחב הציבורי בישראל;  להפריך ולאשש תפיסות אקדמיות וציבוריות שהתקבעו ביחס לתנועה הרפורמית ולמאפייניה, ולסייע בפיתוח מתודה עדכנית ומאוזנת בחקר הדמוגרפיה הרפורמית בישראל, ובאופן הזה לתרום תרומה משמעותית להעשרת הידע האקדמי בתחום חקר הרפורמים בישראל בכלל.


ד"ר ניקולא יוזגוף-אורבך, הוא חוקר ומרצה; משמש כחבר סגל הוראה בחוגים לספרות אמנות ומוסיקה ולמדעי ההתנהגות במכללה האקדמית צפת ובמכללה לחברה ואמנויות בנתניה.

הספר יצא לאור בהוצאת רסלינג