גיליון 14 אוקטובר 2017
סיוע משפטי לקהילה בקליניקות משפטיות של החוג למשפטים במכללה האקדמית צפת

פעילות משפטית בבית הספר למשפטים במכללה

בית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת פתח מערך של קליניקות משפטיות אשר ישרתו את אוכלוסיית הצפון. הסטודנטים, בהובלת והנחיית מרצים למשפטים משולבים בקליניקות המשפטיות והם מסייעים לעורכי הדין, ולגורמים המטפלים באוכלוסיית הגליל. הפרויקט מלווה במחקר הערכה.
מדובר בשלוש קליניקות: הקליניקה לזכויות נאשמים וחשודים (בשיתוף הסנגוריה הציבורית במחוז הצפון), הקליניקה לזכויות החולה (בשיתוף המרכז הרפואי זיו) והקליניקה לסיוע משפטי לנזקקים, בשיתוף עמותת "ידיד", תכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין, שי"ל (שירות יעוץ לאזרח) של משרד הרווחה ושיתוף פעולה חדש שנרקם עם "המועצה הישראלית לצרכנות", אשר יתמקד בהגנה מפני ניצול צרכני של קשישים. התוכנית עוסקת בפיתוח תמיכה משפטית נגישה ומקצועית לקהילת הגליל בכלל ולאוכלוסיית העיר צפת בפרט, תוך פיתוח מיומנויות מקצועיות ומודעות אתית לתלמידי משפטים במכללה.
פרופ' חיים ברייטברט, נשיא המכללה רואה ביוזמה החברתית החשובה, נדבך מוביל בחזונה של המכללה האקדמית לשילוב האקדמיה בקהילה, מתוך תרומה לאוכלוסייה של צפת והאזור.
הצורך להקמת הקליניקות המשפטיות התעורר לאור מצבן הכלכלי והחברתי הקשה של משפחות רבות מקרב תושבי צפת, שאינן יכולות לממן שירותים משפטיים, וגופים עירוניים המתקשים במתן מענה מותאם לצרכים משפטיים שונים של האוכלוסייה".
יוזמת התוכנית ומנהלת אותו היא פרופ' תמר גדרון, ראשת בית הספר למשפטים במכללה, המרכזת גם את הקליניקה לזכויות החולה.  מרצי בית הספר למשפטים המלווים את הסטודנטים ונוטלים חלק פדגוגי ותוכני בפרויקט הם: פרופ' מוחמד ותד, המרכז את קליניקת זכויות נאשמים וד"ר יעל עפרון, המרכזת את הקליניקה לסיוע משפטי לנזקקים.
פרופ' תמר גדרון מסרה "כי בית הספר למשפטים מלווה את הסטודנטים המשתתפים בפרויקט בעשייה ומתן הדרכה קבוצתית, לווי אישי וחשיפתם לתיאוריות המשפטיות, לחקיקה ולפסיקה הרלוונטיות לבעיות המשפטיות עמן מתמודדת אוכלוסיית הפונים".
פרופ' גדרון הוסיפה, כי הסטודנטים המשולבים בקליניקות מסייעים לעורכי הדין ולגורמים המטפלים באוכלוסייה. הם צופים ולומדים את עבודתם של גורמים אלו, נחשפים לדילמות המקצועיות והאתיות המעסיקות אותם, ומתנסים (באופן מבוקר ותחת פיקוח) במתן מענה לצרכים המשפטיים של הנזקקים לסיוע. בנוסף, הסטודנטים בקליניקה עוסקים בהפניית האוכלוסייה באזור למקורות מידע אודות זכויות משפטיות ומידע אשר התושבים אינם מודעים להן.