גיליון 14 אוקטובר 2017
משתלם להשתלם בהוראה - השתלמויות מרצים ביחידה לקידום הוראה

משתלם להשתלם

במהלך חופשת הקיץ קיימה היחידה לקידום ההוראה שתי השתלמויות, בהן השתתפו 64 מרצות, מרצים וראשי חוגים. ההשתלמויות עסקו בשני נושאים שעלו מתוך צרכי המרצים וראשי החוגים: האחד בעקרונות מנחים לבניית מבחנים בכלל ובדגש על כתיבת שאלות רבי ברירה ("אמריקאיות"), והשני עסק בהיכרות עם תפישת ההוראה – למידה המגולמת בגישת תוצרי הלמידה.
גדעון טרן, ראש היחידה לקידום ההוראה במכללה: "את ההשתלמות בכתיבת מבחנים הובילו מומחים מהמרכז הארצי לבחינות והערכה. בררנו את תכונותיו של מבחן טוב (מהימן, תקף והוגן...). הסכמנו שככל שהמבחן מהימן ותקף יותר, כך הוא הוגן יותר".
"מתוך עיון בדוגמאות מתוך המבחנים שלנו, למדנו את העקרונות המנחים לכתיבת שאלות ברירה – כיצד נגדיל את התוקף של שאלות הברירה, כיצד עלינו להיזהר מ – test wiseness, מהכשלה, משאלות העוסקות ביותר מנושא אחד. למדנו איך מנסחים גזע כך שכבר מקריאתו הנבחנים יבינו על מה הם נשאלים, כללים בניסוח מסיחים, שאין לנסח גזע בלשון שלילה, שאסור שהתשובה תבלוט מבחינת התוכן ביחס למסיחים, ועוד".
"הנושא השני בו השתלמנו עסק בכתיבת תוצרי למידה בסילבוס המעודכן. תוצרי למידה ((LEARNING OUTCOMES הם הצהרות של מה שמצופה שהלומד ידע, יבין ו/או יהיה מסוגל להפגין לאחר סיום תהליך הלמידה. על תוצרי הלמידה להיות מוגדרים בצורה ברורה, לבטא את מה שמצופה מהסטודנטים לבצע בתום הקורס. התוצרים המצופים הם שקובעים את התכנים, את מבנה הקורס, שיטות ההוראה, אופן ההערכה".
גדעון  טרן הוסיף, כי גישת תוצרי הלמידה היא, מעל לכל, זווית ראייה וצורת מחשבה המיועדות לפתח תוכניות קיימות. טבעי שתוצרי הלמידה יהיו רק פני השטח הגלויים לעין, לכן יש חשיבות עליונה לניסוח התפוקות. זהו אתגר בו כל מרצה מתבונן בצורה קצת שונה על הקורסים אותם הוא מלמד ומנסח אלו תוצאות מביא כל קורס לידי ביטוי ביכולות של הסטודנטים המשתתפים בקורס.
יצוין, כי חומרי ההשתלמות (המצגות) הועלו לאתר היחידה לקידום ההוראה בפורטל המרצים.