גיליון 14 אוקטובר 2017
חברי המועצה להשכלה גבוהה נחשפו לעשייה האקדמית וליעדי המכללה בשנים הקרובות

ראשי מל"ג ות"ת בסיור בצפת ובמכללה

ביקור חשוב של ראשי המועצה להשכלה גבוהה וחברי הועדה לתכנון ולתקצוב נערך במכללה האקדמית צפת, בראשותם של פרופ' יפה זילברשץ יו"ר ות"ת ופרופ' אדו פרלמן סגן יו"ר המל"ג ובכירים נוספים. בסיומו, הביעו פרופ' יפה זילברשץ ופרופ' אדו פרלמן את תודתם העמוקה על הביקור המוצלח ועל כך שלמדו להכיר מקרוב את המכללה, ואת הפעילות האקדמית החשובה הנעשית בה.
במהלך הביקור נחשפו האורחים לעשייה האקדמית והפיזית המואצת של המכללה, וליעדיה ההתפתחותיים החשובים בשנים הקרובות. פרופ' חיים ברייטברט, נשיא המכללה האקדמית צפת, הציג את תוכניות הלימוד במדעי הבריאות, מדעי הרוח, מדעי החברה ובית הספר למשפטים, ואת התוכניות לתואר שני.
עו"ד אריה הרמלין יו"ר הועד המנהל הדגיש בדבריו את החשיבות שהמכללה רואה בפיתוח תוכניות לימוד חדשות לתואר ראשון ושני, ואת הצורך המוקדם  לאישורן, כדי למצות את היכולות האקדמיות של המכללה הנמצאת בשלב פיתוח מואץ.
לצד הפיתוח האקדמי הציג שמואל הר נוי, מנכ"ל המכללה, את תוכניות הפיתוח הפיזיות של המכללה, אשר נמצאות בשלבי ביצוע מתקדמים. "השלמנו את העבודות להקמתה של ספרייה אקדמית ואודיטוריום, וכן את שחזורו ושיפוצו של 'בית השער'. בחודשים הקרובים תחל הקמתו של הקמפוס החדש שיבנה במתחם ההיסטורי של בית בוסל, תוך שילוב מבנים היסטוריים עתיקים במבנים חדשים שישרתו מקצועית את האקדמיה וישמשו לרווחת הסטודנטים". סקירתו של הר נוי לוותה בסיור היסטורי במתחם בית בוסל ובספרייה האקדמית.
אילן שוחט, ראש עיריית צפת סקר את שיתוף הפעולה בין המוסדות האקדמיים בעיר לרשות המקומית וחשיבותם להתפתחות העיר ״החיבור בין המוסדות האקדמיים בצפת, לבין הרבגוניות של הסטודנטים לאוכלוסייה המקומית, והפעילות החברתית/תרבותית מהווים תרומה חשובה לתנופת הפיתוח של צפת".
שיאו של הביקור, היה מפגש מרגש עם נציגי סטודנטים מחוגים שונים שנערך באודיטוריום, במהלכו נחשפו חברי הות"ת/מל"ג לסיפורים האישיים מרגשים ואתגרים לימודיים וחברתיים, איתם מתמודדים סטודנטים במכללה רב תרבותית בפריפריה.