גיליון 13 אפריל 2017
נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין אוניברסיטאות בעולם לחוג לעבודה סוציאלית בתחום הרב תרבותיות

חתימת ההסכם בהשתתפות נציגות האוניברסיטה מגרמניה

ידע אקדמי בהוראה רב תרבותית שהצטבר בחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית צפת, מעורר עניין רב בבתי ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטאות ברחבי העולם. עד כה בקרו במכללה ראשי בתי ספר לעבודה סוציאלית ודיקאני אוניברסיטאות מגרמניה, בלגיה ואתיופיה, בעקבותיהם החלו להירקם תכניות ליחסי גומלין בין המוסדות האקדמיים. מדובר בשיתוף פעולה אקדמי בינלאומי בתחום לימודי עבודה סוציאלית בגישה רב תרבותית,  חילופי מרצים וסטודנטים, ומחקרים משותפים. שיתוף הפעולה מתקיים בעידוד משרד ראש הממשלה והמועצה להשכלה גבוהה, במטרה לקדם קשרים שעיקרם חילופי סגל, מחקרים משותפים ופיתוח של  תכניות לימוד ייחודיות.


הסכם ראשון לשיתוף פעולה נחתם השנה בין המכללה האקדמית צפת לבין ראשות בתי ספר לעבודה סוציאלית מאוניברסיטאות הילדסהיים והולצמינדן מגרמניה. להסכם קדמו ביקורי גומלין של צוות החוג לעבודה סוציאלית המוביל את הפרויקט בגרמניה: פרופ' יעל גירון, ראשת החוג לעבודה סוציאלית במכללה, ד"ר מיכל פינקלשטיין, מרצה במכללה ואחראית על קשרי חוץ בחוג לעבודה סוציאלית וד"ר שירה פגורק-אשל מרצה בכירה לעבודה סוציאלית, וביקורן במכללה של  פרופ' כריסטה פאוליני  ופרופ' ליאוני וגנר, ראשות בתי הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת הילדסהיים והולצמינדן מגרמניה. לטקס החתימה הצטרפה גם פרופ' אלכסנדרה אנגל, דיקנית אוניברסיטת הולצמינדן וכן הגב. מרטינה ווכמאן-ברוכה, נציגה בכירה של השגרירות הגרמנית בישראל. בטקס, בהשתתפות פרופ' חיים ברייטברט, נשיא המכללה האקדמית צפת, הוגשה גם בקשה משותפת למענק במסגרת "תכנית ארמוס +", של האיחוד האירופי, שכללה הצעה לשיתוף פעולה בתחום המחקר, חילופי סטודנטים ולימודים משותפים בתחום רב תרבותיות בעבודה הסוציאלית.


פרופ' חיים ברייטברט "המכללה האקדמית צפת מקדמת בברכה פיתוח וקידום קשרים בינלאומיים עם מוסדות אקדמיים ברחבי העולם. שיתוף הפעולה בין החוג לעבודה סוציאלית לבין אוניברסיטאות בעולם הוא אבן דרך בפיתוח הנושא במכללה. חילופי ידע עם מוסדות אקדמיים בעולם הוא חיוני לפיתוח המכללה ולכן, אנחנו מעודדים ותומכים בכך".


פרופ' יעל גירון רואה בהקמת קשרים אלו תחילתה של הכרה בינלאומית לייחודיות החוג לעבודה סוציאלית אשר בהתייחס לחזון של המכללה והחוג, פיתח מודל הוראה והכשרה רגיש תרבות. מודל ייחודי זה מיושם במסגרת תוכנית הלימודים ע"י סגל החוג מאז הקמתו. "הסכמי שיתוף הפעולה יאפשרו חילופי ידע מחקר משותף, שיתמקד בתחומים רבים המשותפים לסגל האקדמי של האוניברסיטאות השונות בגרמניה, בלגיה ואתיופיה. אנו משוכנעים   שתוצרי שיתוף פעולה זה יתרמו למערכי הידע והפרקטיקה של עבודה סוציאלית".


תגובתן של האורחות להסכם ולשיתוף הפעולה הייתה מרגשת במיוחד כפי שמספרת פרופ' ליוני וגנר "הביקור במכללה היה עבורנו התנסות נהדרת ומקצועית. לשני המוסדות האקדמיים מאפיינים דומים. הם ממוקמים באזורים כפריים ואנו מתמודדים עם אתגרים דומים בהקשר של הוראה בעבודה סוציאלית, שאלות של התמקצעות והאינטרס המשותף בפעילות קהילתית; יש לנו עניין ברב חינוך תלמידים מהפריפריה  והחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית צפת מוביל את הסטודנטים לעבודה סוציאלית באמצעות משימות אלו באופן ייחודי וחדשני - לא רק לימוד של עובדות אלא גם פיתוח האישיות. מצאנו תחומי מחקר משותפים ולמרות השוני בחברה ובמדיניות ואנו דנים בהם תוך שיתוף פעולה מלא ברמה אקדמית גבוהה".


ד"ר מיכל פינקלשטיין, הרוח החיה מאחורי הביקורים וגיבוש ההסכמים המשותפים, מסרה  כי באופן דומה, הוגשה בקשה משותפת למענק במסגרת "תכנית ארמוס +", של האיחוד האירופי, שגם היא כללה הצעה לשיתוף פעולה בתחום המחקר, חילופי סטודנטים ולימודים משותפים בתחום רב תרבותיות בעבודה הסוציאלית, עם אוניברסיטה מבלגיה. במהלך השנה האחרונה התקיים ביקור של משלחת מבלגיה בהשתתפות פיטר ליבנס מהחוג לעבודה סוציאלית, ומריו היינה מהמחלקה לקשרים בינלאומיים – שניהם מאוניברסיטת קרל דה- גרוט, באנטוורפן. האורחים חזרו מביקורם בישראל נפעמים והם קידמו בקשה משותפת למענק במסגרת "תכנית ארמוס +", של האיחוד האירופי, לגבי שיתוף פעולה, תוך התמקדות בחילופי מרצים וסטודנטים.


ביקור נוסף של משלחת מאוניברסיטת גונדר באתיופיה התקיים במכללה. האורחים:  אג'נאו אלמאיו, ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית, וטרפה אייששים, סגן הדיקאן, שניהם מהקולג' למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת גונדר, הגיעו ביוזמת ד"ר פינקלשטיין והדוקטורנט דרור נצר, מרצים בחוג לעבודה סוציאלית, אשר מחקריהם עוסקים ביוצאי אתיופיה בישראל. לביקור נלוו גם הקונסולים לענייני כלכלה ועסקים משגרירות אתיופיה בישראל. היוזמה לביקור התפתחה 'לכנס מתגלגל' שבו מוסדות אקדמיים וארגונים שונים בארץ התעניינו באורחים ובשיתוף הפעולה, והפכו לשותפים בתשומות ופעילויות הביקור. שותפים לביקור היו גם המכללה האקדמית תל חי, המרכז האקדמי רופין ומרכז כרמל במחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ.


האורחים מבלגיה ואתיופיה נפגשו עם פרופ' חיים ברייטברט, נשיא המכללה ושמואל הר נוי, מנכ"ל המכללה. כמו כן, נפגשו עם הסגל האקדמי של החוג לעבודה סוציאלית וסטודנטים. במהלך הביקור השתתפו הנציגים בדיונים, מפגשים מקצועיים בתחום העבודה הסוציאלית, הרצו בפני הסטודנטים מהחוג, ולמדו מניסיונה של המכללה האקדמית צפת בתחום ההוראה בהיבט הרב תרבותי, תחום שהוא ייחודי למכללה.


מסכמת ד"ר מיכל פינקלשטיין "המל"ג בישראל, כמו מועצות להשכלה גבוהה בכל העולם, מקדמים כיום פיתוח קשרים אקדמיים בינלאומיים. מציאות זו מציבה אתגרים חשובים בפני סגל המכללה בצפת. רוח גבית ניתנת באמצעות "ארסמוס ישראל" השייך לאיחוד האירופי והתמריצים שהוא נותן כדי לקדם אותן יוזמות.


"כל אלה יהוו נדבך חשוב ביוזמת החוג לעבודה סוציאלית בעידוד פרופ' יעל גירון, פרופ' חיים ברייטברט ושמואל הר נוי, לממש ביקורים אלה לשותפויות מעשיות. הפניות של ראשי בתיה"ס לעבודה סוציאלית משלוש המדינות למכללה האקדמית בצפת, התרחשה בעקבות ההתרשמות העמוקה בכנסים בינלאומיים מהצגת שיטות הוראת העבודה הסוציאלית הרגישת תרבות בחוג לעבודה סוציאלית במכללה. אני תקווה, כי נזכה במענקים של האיחוד האירופי וכי נממש את ההסכמים ואת תכניות חילופי הסגל, הסטודנטים והמחקר המשותף".